Ruteoptimeringer

Diroto har gjort ruteplanlægning hurtig og nem, og vi har udviklet en af markedets bedste algoritmer til optimeringen, uanset hvilken pakke du vælger.

Du kan vælge mellem 3 versioner af Diroto. Vi har en løsning, der passer til dig, uanset hvor stor eller lille din virksomhed er, hvor mange køretøjer du har i din flåde og hvor kompliceret din planlægning er.

Skab et overblik over hvad vores algoritme tager højde for i selve ruteoptimeringen. Klik på nedenstående felter for at se hvad de forskellige pakker omfatter.

Flere afhentninger på lager

Har du flere forskellige lagre hvorfra afhentning af varer foregår, så sikrer vi, at køretøjet dirigeres til det rigtige eller de rigtige lagre. Overskrides et køretøjs kapacitet planlægger vi en optimal rute med opfyldning af køretøjet på et bestemt lager eller flere forskellige.

Størrelse og åbningstider på lager

Undgå unødvendig kø når dine køretøjer skal pakkes. Har du f.eks. 20 køretøjer der skal pakkes, men kun plads til 10 ad gangen, så kan vi sikre, at der maksimalt vil være 10 køretøjer på en gang. Har dit lager bestemte åbningstider, så tager vi selvfølgelig også højde for det.

Prioritér de vigtige kunder

Lad systemet vælge de kunder, som giver mest værdi for dig, hvis du nødsaget til at vælge. Der kan opstå situationer (sygdom, vejrmæssige forhold eller ulykker), hvor det simpelthen vil være umuligt at overholde alle dagens aftaler. Her kan vores system beregne, hvor der vil være mindst værditab for dig.

Enheder og mængder

Har dit køretøj plads til forskellige typer enheder og mængder, så sikrer vi, at der er plads til det hele. Køres der eksempelvis med en tankvogn med flere beholdere, kan vi sikre, at man under planlægningen ikke kommer til at overstige kapaciteten på hver enkelt beholder.

Kørsel i hele Europa

Vi kan planlægger alle jeres opgaver/leveringer i hele Europa. Dette gælder både brofaste og ikke brofaste øer.

Skræddersyede funktioner

Ønsker du, at vi tager højde for andre parametre, når vi planlægger og optimerer dine ruter, så vil det højst sandsynligt være noget, vi kan udvikle til jer.

Få redigeringsforslag under planlægningen

Det kan ske at en den forventede planlægningen er fysisk mulig at efterkomme, hvis eksempelvis i ikke kan nå ud til alle kunder, med det antal køretøjer og tidsintervaller der er valgt. Med vores redigeringsforslag, foreslår vi en række ændringer, som gør det muligt. En ændring kunne være at udvide chaufførens arbejstid med 10%.

5 typer køretøjer

Opret op til 5 typer køretøjer i din flåde. Du kan vælge mellem alle vores standard køretøjer og så mange du vil af hver type.

Tilpas unik levering

Denne funktion giver mulighed for at forene en bestemt kunde med et af jeres køretøjer eller en specifik chauffør. Du kan for eksempel vælge at kunde X, SKAL have levering af din chauffør "Peter" med køretøjet "DK XXXXX".

Norden + Tyskland

Uanset hvor dine kunder befinder sig i Norden eller Tyskland, finder vi de bedste ruter til jer. Så læn jer bare tilbage - vi planlægger ruterne for jer.

Antal paller/pakker

Har du mange paller eller pakker, der skal leveres, kan programmet udføre kapacitetsberegninger, som betyder, at dit køretøj kun får det antal enheder med, som pladsforholdene tillader. Hermed sikrer du, at alle dine varer kommer med bilen ud til dine kunder, i tilfælde af at der ikke er plads fås en melding om dette.

Tid hos kunden

Uanset om dine besøg tager få sekunder eller flere timer, tager vi højde for det, når vi planlægger ruten. Der er mulighed for at indstille samme besøgstid for alle kunder, eller du kan give hvert besøg en individuel tid.

Maks antal leveringer/stop

For at undgå at dine ruter bliver for lange eller har for mange stop, kan du tilpasse systemet, så det passer til det præcise behov. Du har mulighed for at opdele dagens ruter på færrest mulige chauffører, eller de kan opdeles, så chaufførerne får omtrent lige lange ruter.

Understøtter Danmark

Vi kan planlægger alle jeres opgaver/leveringer i hele Danmark. Dette gælder både brofaste og ikke brofaste øer.

Dårligt vejr eller specielle kørselsopgaver

Er der eksempelvis faldet en masse sne, som kan gøre kørslen væsentlig langsommere end normalt, regner vores system denne faktor ind. Det er muligt at gøre alt kørsel op til 3 gange langsommere eller dobbelt så hurtigt hvis dette ønskes.

Tidsintervaller

Dine kunder har sandsynligvis forskellige åbningstider og forskellige tidspunkter, hvor de kan modtage varer. Derfor skal ruteplanlægningen være knivskarp. Vi tager højde for, at alle tidsintervaller kan indarbejdes, uanset om det drejer sig om et timeinterval på en time eller fem timer.

Færger vs. broer

Du har mulighed for at planlægge dine ruter med eller uden færgeafgange. Skal dine køretøjer undgå færger, kan det betyde at visse kunder på ikke brofaste øer ikke kan få leveret. Dette kan slås til og fra pr. optimering og planlægning.

Undgå motorveje

Du har mulighed for at slå brugen af motorveje fra, hvis du eksempelvis ønsker at benytte de mindre indfaldsveje indtil byen fremfor motorvejene. Dette kan være en stor fordel for el-køretøjer, som hermed kan køre mere effektivt, da motorveje hurtigere tapper batteriet.

Start- og sluttidspunkt

Skal dine chauffører starte eller slutte på bestemte tidspunkter af døgnet, har du mulighed for at indstille dette. Vores ruteplanlægning bliver derfor beregnet, ud fra hvornår dine chauffører er aktive.

2 typer køretøjer

Du har mulighed for at oprette 2 typer køretøjer i din flåde. Der kan vælges mellem følgende: Bil, varevogn, lastbil, cykel eller knallert.