Ruteplanlægning

Hvad er formålet med ruteplanlægning?

Du bruger formentligt allerede meget tid dagligt på overvejelser og planlægning af, hvordan jeres virksomhed kan klare dagens opgaver med den bedst mulige anvendelse af køretøjer og den bedste rute. Med en manuel beregning af dette, er det langt fra sikkert, at det i virkeligheden er det helt optimale, I kommer frem til.

Automatisk ruteplanlægning og -optimering hjælper med at reducere den tid, der bliver brugt på at køre fra kunde til kunde. Jo flere ruter du har, desto flere penge og ressourcer kan du spare.

Gevinster ved god ruteplanlægning

 • Køretid minimeres
 • Tidsforbrug på planlægning reduceres med op til 95%
 • Kortere distancer hvilket medfører:
 • - mindre CO2-udslip
 • - mindre slid på køretøjer
 • - mindre brændstofforbrug
 • - bedre økonomi
 • Antal køretøjer kan minimeres
 • Tidsplan kan bedre overholdes
 • Mulighed for bedre kundeservice
 • Overblik over din flåde og leverancer / besøg

Planlæg ruter på flere måder (tid eller fordeling)

Hos Diroto har du mulighed for at planlægge dine ruter på 3 forskellige måder.

1. Planlæg ruter efter bedste tid

Vælger du denne løsning, vil systemet beregne de hurtigste ruter. Dette kan resultere i, at ikke alle køretøjer bliver brugt. Afhængigt af din virksomheds leverancer og køretøjer, kan det betyde, at I med stor sandsynlighed kan reducere antallet af køretøjer på vejen.

2. Fordel arbejdstiden ligeligt mellem chauffører/køretøjer

Er det vigtigt, at alle dine chauffører får nogenlunde lige lange ruter, kan vores system sørge for at fordele ruter ligeligt mellem alle chauffører. Hermed kan du sikre dig, at dine chauffører får nogenlunde lige lange arbejdsdage, samtidig med at du selvfølgelig får gennemført alle leverancer.

3. Fordel antal leveringer ligeligt mellem chauffører/køretøjer

Hvis du ønsker at dine chauffører får lige mange leveringer pr rute, kan du vælge denne løsning. Her vil vores system fordele alle leveringer ligeligt ud, som kan resultere i at nogle chauffører får lange ruter og andre korte.

Hvordan fungerer ruteplanlægning?

Når vores system modtager info om dagens leveringer, begynder vores planlægnings- og optimeringssoftware straks at beregne de bedste ruter. Vores system vil automatisk beregne køretiderne mellem alle stop og med stor præcision finde ruterne med hurtigst køretid. Uanset om du har 40 leveringer og 1 køretøj til rådighed, eller om du har 2500 leveringer og 40 køretøjer til rådighed, vil vores system på ganske kort tid have fundet og planlagt alle ruter.

Vi ved, at virksomheder har forskellige behov, når det kommer til planlægning af deres ruter, og det er vores system udviklet til at tage hensyn til. Vi planlægger blandt andet ud fra tidsintervaller, tid pr. stop, typer køretøjer, kapacitet på køretøj og meget mere. Det vi ikke har taget højde for, udvikler vi meget gerne efter jeres ønsker.