Vores kortfunktion har mange nyttige egenskaber udover blot at kunne vise en beregnet rute på et kort.

Kortfunktionen giver et visuelt overblik inden planlægning

Det er ikke altid nemt at holde overblikket over alle kunder og adresser, som man skal ud til. Selv hvor Diroto ikke er blevet brugt til at optimere en rute, kan et være rart for en disponent eller koordinator at have et visuelt overblik. Vi har nu udviklet en kortfunktion, som viser alle kunders placering på et kort.

Hvordan bruges kortet oftest indenfor logistik og distribution?

Det kan være svært at kende alle adresser og identificere om adresserne er korrekte ud fra en liste med adresser og postnumre. Her kan kortet være behjælpeligt med at visualisere, hvor ens kunder er placeret, og man kan nemt se hvis en eller nogle kunder ligger geografisk isoleret, hvor det måske giver bedst mening, at de betjenes en anden dag eller på en anden måde?

Man kan have et ønske om at validere ens data, da det kan hænde at nogle kunder er registeret med forkerte informationer eller har registeret leveringstidspunkt på en forkert dag. Kortet kan være med til at gøre det lettere at opdage eventuelle fejl. Som et enkelt eksempel kunne det ske at en kunde fejlagtigt var registreret med adresse i Viby på Fyn, hvor den rigtige adresse er i Viby på Sjælland. En sådan fejl vil ofte være mere iøjnefaldende, når man ser adresserne på et kort fremfor på en liste.

Nedenstående eksempel illustrerer meget godt, at alle dagens leveringer ligger på Sjælland, bortset fra en enkelt, hvor lokaliteten er i Jylland. Uanset om det er en fejl eller ej, så kan en disponent hurtig tage en beslutning om, hvad der skal ske med denne levering.

Diroto kort overblik

Hvert tal indikerer en levering og har ingen betydning for rutens rækkefølge da ruten ikke er planlagt endnu

Et andet eksempel, hvor kortet er meget brugbart, er tilfælde hvor en leveringsadresses breddegrad og længdegrad skal justeres en smule. Hvis leveringen for eksempel skal leveres bag bygning 3 eller man skal ind af en bestemt port, så kan den oprindelige adresses koordinater justeres derefter.

Nedenstående viser kundens adresse (pin 7) og den grønne pin er justeringen, da leveringen skal sættes i baghaven. Efter justeringen vil chaufførens navigation vise hen til den ændrede position og altså gøre det væsentlig nemmere og hurtigere at færdiggøre en levering.

Diroto justering af position

Justering af breddegrad og længdegrad

Hvordan bruges kortet oftest indenfor servicevirksomheder?

Overblik, overblik og overblik!!

Skal du udføre service hos en masse kunder, så er det særdeles fordelagtigt at have et overblik over, hvor i landet, de befinder sig. Det gælder helt generelt, men også når ruter skal tildeles de teknikere eller montører, som er bedst egnede til opgaven, og hvor ruten bliver så optimal som muligt, baseret på start og slutposition for teknikeren. Alt dette hjælper Diroto helt automatisk med!

Kortet kan også være brugbart, når nye folk skal ansættes. Her kan man med fordel forsøge at finde en ny medarbejder i det område, hvor størstedelen af kunderne befinder sig. I det daglige betyder det, at man nemmere vil kunne opnå den bedste planlægning og mindske unødvendig kørsel.

Kortet som servicevirksomheder kan se, grupperer alle kunder, og det vil automatisk opdateres i takt med at servicen bliver udført. Nedenstående kort viser alle de kunder, som endnu mangler at få udført service i den pågældende periode.

Diroto kort

Gruppering af alle servicekunder